Thông tin chi tiết:
Cô: Bùi Phương Chi
Giáo Viên Cô: Bùi Phương Chi
Giới tính Nữ
Thuộc về bộ phận TỔ NGOẠI NGỮ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

q

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều