Thông tin chi tiết:
Cô: Đặng Thị Bích Huệ
Giáo Viên Cô: Đặng Thị Bích Huệ
Giới tính Nữ
Thuộc về bộ phận TỔ NGOẠI NGỮ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

w

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều