Thông tin chi tiết:
Cô: Đặng Thị Hằng
Giáo Viên Cô: Đặng Thị Hằng
Giới tính Nữ
Thuộc về bộ phận TỔ ĐỊA - GDCD - GDTC - GDQP
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

f

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều