Thông tin chi tiết:
Cô: Đỗ Thị Kim Ngân
Giáo Viên Cô: Đỗ Thị Kim Ngân
Giới tính Nữ
Thuộc về bộ phận TỔ SINH - HOÁ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

7

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều