Thông tin chi tiết:
Cô: Đỗ Thị Kim Ngân
Họ và tên Cô: Đỗ Thị Kim Ngân
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo Viên
Thuộc về bộ phận TỔ SINH - HOÁ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

7

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều