Thông tin chi tiết:
Cô: Đỗ Thị Ngát
Họ và tên Cô: Đỗ Thị Ngát
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo Viên
Thuộc về bộ phận TỔ ĐỊA - GDCD - GDTC - GDQP
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

h

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều