Thông tin chi tiết:
Cô: Hà Thị Thu Hường
Tổ Trưởng CM, Giáo viên Cô: Hà Thị Thu Hường
Giới tính Nữ
Thuộc về bộ phận TỔ LÝ - TIN- CN
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

a

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều