Thông tin chi tiết:
Cô: Lê Thị Hòa Bình
Tổ Trưởng CM, Giáo viên Cô: Lê Thị Hòa Bình
Giới tính Nữ
Thuộc về bộ phận Tổ Toán
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

q

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều