Thông tin chi tiết:
Cô: Ngô Thị Chí
Giáo Viên Cô: Ngô Thị Chí
Giới tính Nữ
Thuộc về bộ phận TỔ SINH - HOÁ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

4

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều