Thông tin chi tiết:
Cô: Ngô Thị Chí
Họ và tên Cô: Ngô Thị Chí
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo Viên
Thuộc về bộ phận TỔ SINH - HOÁ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

4

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều