Thông tin chi tiết:
Cô: Nguyến Thị Hải Vân
Chủ tịch công đoàn, giáo viên Cô: Nguyến Thị Hải Vân
Giới tính Nữ
Trình độ Đại Học
Thuộc về bộ phận Tổ Văn Sử
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Quá trình công tác

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều