Thông tin chi tiết:
Cô: Nguyễn Thu Thủy
Giáo Viên Cô: Nguyễn Thu Thủy
Giới tính Nữ
Thuộc về bộ phận TỔ NGOẠI NGỮ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

d

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều