Thông tin chi tiết:
Cô: Phạm Thị Chiên
Tổ Phó CM, Giáo Viên Cô: Phạm Thị Chiên
Giới tính Nữ
Thuộc về bộ phận TỔ LÝ - TIN- CN
Mạng xã hội

a

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều