Thông tin chi tiết:
Cô: Phạm Thị Hà
Giáo Viên Cô: Phạm Thị Hà
Giới tính Nữ
Thuộc về bộ phận Tổ Toán
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

s

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều