Thông tin chi tiết:
Cô: Phạm Thị Thanh Bình
Giáo Viên Cô: Phạm Thị Thanh Bình
Giới tính Nữ
Thuộc về bộ phận TỔ NGOẠI NGỮ
Mạng xã hội
<p>n</p>
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều