Thông tin chi tiết:
Cô: Phạm Thị Thu Hà
PBT ĐOÀN TRƯỜNG Cô: Phạm Thị Thu Hà
Giới tính Nữ
Thuộc về bộ phận TỔ VĂN - SỬ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

M

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều