Thông tin chi tiết:
Cô: Phạm Thị Thu Hoài
Tổ phó CM, Giáo viên Cô: Phạm Thị Thu Hoài
Giới tính Nữ
Thuộc về bộ phận TỔ VĂN - SỬ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

1

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều