Thông tin chi tiết:
Cô: Phạm Thị Xoan
Tổ Trưởng CM, Giáo viên Cô: Phạm Thị Xoan
Giới tính Nữ
Thuộc về bộ phận TỔ VĂN - SỬ
Mạng xã hội

q

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều