Thông tin chi tiết:
Cô: Tạ Thị Kim Hoa
Giáo Viên Cô: Tạ Thị Kim Hoa
Giới tính Nữ
Thuộc về bộ phận TỔ LÝ - TIN- CN
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

d

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều