Thông tin chi tiết:
Cô: Tạ Thị Thùy Linh
Họ và tên Cô: Tạ Thị Thùy Linh
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ Trưởng CM, Giáo viên
Thuộc về bộ phận TỔ NGOẠI NGỮ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

m

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều