Thông tin chi tiết:
Cô: Vũ Thi Hà
Giáo Viên Cô: Vũ Thi Hà
Giới tính Nữ
Thuộc về bộ phận TỔ SINH - HOÁ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

i

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều