Thông tin chi tiết:
Cô: Vũ Thị Kim Oanh
Giáo Viên Cô: Vũ Thị Kim Oanh
Giới tính Nữ
Thuộc về bộ phận TỔ SINH - HOÁ
Mạng xã hội
<p>4</p>
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều