Thông tin chi tiết:
Đinh Thị Trang
Họ và tên Đinh Thị Trang
Giới tính Nữ
Chức vụ NVYT
Thuộc về bộ phận Tổ Văn Phòng
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

9

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều