Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Tổ phó Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Giới tính Nữ
Thuộc về bộ phận Tổ Văn Phòng
Mạng xã hội
<p>Quá Trình Công Tác</p>
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều