Thông tin chi tiết:
Thầy: Ninh Đức Mạnh
Họ và tên Thầy: Ninh Đức Mạnh
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ Trưởng CM, Giáo viên
Thuộc về bộ phận TỔ ĐỊA - GDCD - GDTC - GDQP
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

m

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều