Thông tin chi tiết:
Thầy: Ninh Đức Mạnh
Tổ Trưởng CM, Giáo viên Thầy: Ninh Đức Mạnh
Giới tính Nữ
Thuộc về bộ phận TỔ ĐỊA - GDCD - GDTC - GDQP
Mạng xã hội
<p>m</p>
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều