Thông tin chi tiết:
Thầy: Phạm Hồng Thanh
Giáo Viên Thầy: Phạm Hồng Thanh
Giới tính Nữ
Thuộc về bộ phận Tổ Toán
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

5

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều