Thông tin chi tiết:
Thầy: Trịnh Đình Khẩn
Giáo Viên Thầy: Trịnh Đình Khẩn
Giới tính Nữ
Thuộc về bộ phận TỔ ĐỊA - GDCD - GDTC - GDQP
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

e

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều