Ban lãnh đạo
 • Cô: Nguyễn Bảo Châu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí Thư Chi Bộ, Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Tiến sỹ
 • Thầy Phạm Văn Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí Thư Chi Bộ, Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
Tin tức
Tin đọc nhiều