Thông tin chi tiết:
Cô: Nguyễn Thị Kim Ngân
Họ và tên Cô: Nguyễn Thị Kim Ngân
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo Viên
Thuộc về bộ phận TỔ ĐỊA - GDCD - GDTC - GDQP
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

g

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều