Thông tin chi tiết:
Cô: Phạm Thị Thanh Bình
Họ và tên Cô: Phạm Thị Thanh Bình
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo Viên
Thuộc về bộ phận TỔ NGOẠI NGỮ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

n

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều