Thông tin chi tiết:
Cô: Phạm Thị Thu Hà
Họ và tên Cô: Phạm Thị Thu Hà
Giới tính Nữ
Chức vụ PBT ĐOÀN TRƯỜNG
Thuộc về bộ phận TỔ VĂN - SỬ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

M

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều