Thông tin chi tiết:
Cô: Tạ Thị Thùy Linh
Tổ Trưởng CM, Giáo viên Cô: Tạ Thị Thùy Linh
Giới tính Nữ
Thuộc về bộ phận TỔ NGOẠI NGỮ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

m

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều