Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hà
Họ và tên Nguyễn Thị Hà
Giới tính
Chức vụ Văn Thư
Thuộc về bộ phận Tổ Văn Phòng
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

1

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều