Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thuỳ
Họ và tên Nguyễn Thị Thuỳ
Giới tính Nam
Thuộc về bộ phận Tổ Văn Phòng
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Quá Trình Công Tác

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều