Thông tin chi tiết:
Tạ Hoài Thu
Họ và tên Tạ Hoài Thu
Giới tính
Chức vụ NV thiết bị
Thuộc về bộ phận Tổ Văn Phòng
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

2

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều