Thông tin chi tiết:
Thầy: Lê Mạnh Thắng
Họ và tên Thầy: Lê Mạnh Thắng
Giới tính Nữ
Chức vụ PCT Công đoàn, giáo viên
Trình độ Đại Học
Thuộc về bộ phận TỔ ĐỊA - GDCD - GDTC - GDQP
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

n

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều