Thông tin chi tiết:
Thầy Phạm Văn Tuấn
Phó Bí Thư Chi Bộ, Phó Hiệu Trưởng Thầy Phạm Văn Tuấn
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại Học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Quá Trình Công Tác

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều