Thông tin chi tiết:
Cô: Nguyễn Bảo Châu
Họ và tên Cô: Nguyễn Bảo Châu
Giới tính Nữ
Chức vụ Bí Thư Chi Bộ, Hiệu Trưởng
Học hàm, học vị Tiến sỹ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Quá Trình Công Tác :

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều