Thông tin chi tiết:
Cô: Nguyễn Bảo Châu
Bí Thư Chi Bộ, Hiệu Trưởng Cô: Nguyễn Bảo Châu
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Tiến sỹ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Quá Trình Công Tác :

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều