A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2018

SỞ GD&ĐT NINH BÌNH

TRƯỜNG THPT ĐINH TIÊN HOÀNG

 

Số:  10/ĐTH - LCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

    Tp. Ninh Bình, ngày 01  tháng  10 năm 2018

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2018

 
1. Lịch công tác tháng 10        

 

Ngày

Công việc

Người/Bộ phận phụ trách

1

(thứ 2)

Tuần 7

Buổi sáng:   - Chào cờ:  Nhận xét tuần 6 triển khai công việc trong tuần 7

                     Lên lớp theo TKB

Buổi chiều: -  Họp HĐGD,

  • Họp Chi Bộ;
  • 15h15: Họp tổ, nhóm CM

BGH

 

 

HT

BT

TTCM

2

(thứ 3)

Buổi sáng:  Lên lớp theo TKB            

Buổi chiều: Học chiều theo TKB

BGH

3

(thứ 4)

Buổi sáng:  Lên lớp theo TKB            

Buổi chiều: Học chiều theo TKB

BGH

4

(thứ 5)

Buổi sáng:  Lên lớp theo TKB 

Coi thi chọn đội tuyển dự thi QG(theo giấy triệu tập)            

Buổi chiều: Học chiều theo TKB

BGH

 

 

BGH

5

(thứ 6)

Buổi sáng:  Lên lớp theo TKB            

Buổi chiều: Học chiều theo TKB

Tham gia giải Bơi HSPT (5,6/10)

BGH

6

(thứ 7)

Buổi sáng:  Hội Nghị CB, VC và người LĐ

Buổi chiều: Học thêm, BDHSG

BGH, BCH CĐ

BGH

7

(CN

 

Nghỉ

 

8

(thứ 2)

Tuần 8

 

Buổi sáng:   - Chào cờ:  Nhận xét tuần 7, triển khai công việc trong tuần 8

                     Lên lớp theo TKB

Buổi chiều: 14h: Họp tổ, nhóm CM

                    Kiểm tra CĐ nhóm Toán + T. Anh

 

BGH

 

TTCM

9

(thứ 3)

Buổi sáng:  Lên lớp theo;

Chấm thi nghề PTTKB            

Buổi chiều: Học chiều theo TKB

BGH

10

(thứ 4)

Buổi sáng:  Lên lớp theo TKB            

Buổi chiều: Học chiều theo TKB

BGH

11

(thứ 5)

Buổi sáng:  Lên lớp theo TKB            

Buổi chiều: Học chiều theo TKB

BGH

12

(thứ 6)

Buổi sáng:  Lên lớp theo TKB            

Buổi chiều: Học chiều theo TKB

BGH

13

(thứ 7)

Buổi sáng:  Lên lớp theo TKB

                  Tiết 4: Họp GVCN

Buổi chiều: Học chiều theo TKB

BGH

BGH

BGH

14

(CN)

Nghỉ

15

(thứ 2)

Tuần 9

Buổi sáng:  - Chào cờ:  Nhận xét tuần 8, triển khai công việc trong tuần 9

  •  Lên lớp theo TKB

Buổi chiều:  Họp nhóm CM

 

BGH

 

NTCM

16

(thứ 3)

Buổi sáng:  Lên lớp theo TKB            

Buổi chiều: Học chiều theo TKB

BGH

17

(thứ 4)

Buổi sáng:  Lên lớp theo TKB            

Buổi chiều: Học chiều theo TKB

BGH

18

(thứ 5)

Buổi sáng:  Lên lớp theo TKB            

Buổi chiều: Học chiều theo TKB

BGH

19

(thứ 6)

Buổi sáng:  Lên lớp theo TKB            

Buổi chiều: Học chiều theo TKB

BGH

20

(thứ 7)

Buổi sáng:  Lên lớp theo TKB

                  Tiết 4: Họp GVCN

Buổi chiều: Học chiều theo TKB

BGH

BGH

21

(CN)

 

Nghỉ

 

22

(thứ 2)

Tuần 10

Buổi sáng:   Thi BKI + Thi Thử HSG 12 lần 2

 

Buổi chiều:  Thi BKI + Thi Thử HSG 12 lần 2

                      Kiểm tra CĐ nhóm Văn + Lý

BGH

23

(thứ 3)

Buổi sáng:   Thi BKI + Thi Thử HSG 12 lần 2

Buổi chiều:  Thi BKI + Thi Thử HSG 12 lần 2

BGH

24

(thứ 4)

Buổi sáng:  Lên lớp theo TKB            

Buổi chiều: Học chiều theo TKB

BGH

25

(thứ 5)

Buổi sáng:  Lên lớp theo TKB            

Buổi chiều: Học chiều theo TKB

BGH

26

(thứ 6)

Buổi sáng:  Lên lớp theo TKB  

                   Tiết 2 + 3 Họp LĐMR         

Buổi chiều: Học chiều theo TKB

BGH

HT

BGH

27

(thứ 7)

Buổi sáng:  Lên lớp theo TKB

                  Tiết 4: Họp GVCN

Buổi chiều: Học chiều theo TKB

BGH

BGH

28

(CN)

Nghỉ

29

(thứ 2)

Tuần 11

Buổi sáng:   - Chào cờ:  Nhận xét tuần 10, triển khai công việc trong tuần 11

                     Lên lớp theo TKB

Buổi chiều: 14h: Họp tổ, nhóm Cm

 

BGH

 

TTCM

30

(thứ 3)

Buổi sáng:  Lên lớp theo TKB            

Buổi chiều: Học chiều theo TKB

BGH

31

(thứ 4)

Buổi sáng:  Lên lớp theo TKB            

Buổi chiều: Học chiều theo TKB

BGH

 

Ghi chú:

          - Các buổi sáng học theo thời khóa biểu chính khóa, chào cờ đầu tuần vào tiết 1 của các ngày thứ 2.

          - Các buổi chiều thứ 3, 4, 5, 6, 7 học theo thời khóa biểu học thêm, trong đó chiều thứ 5: Khối 11 học nghề phổ thông tại Trung tâm tin học, ngoại ngữ và hướng nghiệp.

2. Một số công việc trọng tâm tháng  11/2018

TT

Công việc

Thời gian(ngày)

Người/Bộ phận phụ trách

1

Kỷ niệm 20/11

 

BGH

2

Kiểm tra toàn diện giáo viên theo kế hoạch

 

Đ/c Nga PHT

3

…..

 

 

 

Trên cơ sở lịch này các cá nhân, các tổ CM, các bộ phận xây dựng lịch công tác của đơn vị mình, để triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu;

- Các tổ CM;

- Các tổ chức đoàn thể;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

                            (đã ký)

 

 

 

Trần Quang Vinh

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều